Πέμπτη , 25 Ιουλίου 2024

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες θεραπείας στοχεύουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και τον κάθε άνθρωπο σε ένα  ευρύ ψυχικό και βιολογικό φάσμα.

Η συνεχής συνεργασία του ψυχολόγου με επιστήμονες γιατρούς και άλλους ειδικούς υγείας  στοχεύει στη συνεχή  παρακολούθηση του ατόμου σε θεραπεία, με  απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη της ψυχικής του  υγείας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η σειρά συνεδριών μπορεί να γίνεται και μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου για ανθρώπους που δεν είναι κοντά γεωγραφικά  ή δεν μπορούν να μετακινηθούν από το χώρο τους.

Ενδεικτικά οι συνδυασμοί είναι οι εξής:

-ψυχίατρος και ψυχολόγος (κλινική ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική φαρμακευτική αγωγή)

-ψυχολόγος/θεραπευτής/σύμβουλος (κλινική ψυχολογία, σεξουαλική υγεία, σχέσεις)

-ψυχολόγος, διαιτολόγος, ψυχίατρος (κλινικά συμπτώματα κυρίως για διατροφικές διαταραχές)

-ψυχολόγος σε συνεργασία με γυναικολόγο, ανδρολόγο για θέματα σεξουαλικής υγείας.